O Nás

Prostredníctvom spoločnosti EKONAUDIT pôsobíme na trhu od roku 1992. Poskytujeme komplexné služby v oblasti ekonomiky, daní a podnikateľského poradenstva. Vo väzbe na legislatívne požiadavky a v súvislosti s logickou skladbou činnosti vykonávame činnosť prostredníctvom dvoch právnych subjektov.

EA TAX, k.s.

ďaňový poradca

Spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komore daňových poradcov, číslo osvedčenia 119/2013. Prostredníctvom tejto spoločnosti vykonávame vedenie účtovníctva a miezd formou outsourcingu, ekonomické, daňové a účtovné poradenstvo.

EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

audítor

Spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory audítorov v Bratislave, číslo licencie 318. Prostredníctvom tejto spoločnosti vykonávame audítorskú činnosť a činnosti spojené s prípravou projektov pre žiadosti o štátnu pomoc (investičné stimuly) a projektov pre granty z fondov Európske únie.

logo EKONAUDIT
Nálepkova 47
053 11 Smižany
Slovakia

tel.:
+ 421 53 417 44 11

fax: + 421 53 417 44 22
e-mail: ekonaudit@ekonaudit.sk

 

pobočka Bratislava
Drieňová 1/L
tel.: + 421 915 928 576